سمنان: تعطیل کردن مغازۀ آقای عادل فنائیان

۲۵ دي ۱۳۹۱ (۱۴ ژانویه ۲۰۱۳)

در ٢٧ خرداد ١٣٩١ (١٦ ژوئن ٢٠١٢)، مغازۀ متعلق به آقای عادل فنائیان که در سمنان زندانی است، تعطیل شد. کار او ساخت در و پنجرۀ آلومینیومی است.
پیش‌تر گزارش شد که آقای فنائیان در ٢٣ آبان ١٣٨٩ (١٤ نوامبر ٢٠١٠) دستگیر و در ٦ آذر ١٣٨٩ (٢٧ نوامبر ٢٠١٠) پس از ارائۀ وثیقه به ارزش ١٠٠ میلیون تومان (حدود ٩٧٠٠٠ دلار آمریکا) آزاد شد. او در دی ١٣٨٩ (ژانویه ٢٠١١) در دفتر دادگستری مورد بازجویی قرار گرفت و در ١٦ مهر ١٣٩٠ (٨ اکتبر ٢٠١١) به ٦ سال زندان محکوم شد. او در ٢١ خرداد ١٣٩١ (١٠ ژوئن ٢٠١٢) برای آغاز دوران محکومیت خود زندانی شد. پیش از این او در اردیبهشت ١٣٨٤ (مه ٢٠٠٥) دستگیر و آزاد و به شش ماه زندان محکوم شد. این حکم در ١٥ دی ١٣٨٧ (٤ ژانویه ٢٠٠٩) در دادگاه تجدید نظر تأیید و او زندانی شد. او در ١١ تیر ١٣٨٨ (٢ ژوئیه ٢٠٠٩) پس از گذراندن دوران محکومیت خود آزاد شد.