مؤسسۀ آموزش عالی بهائی: صدور حکم برای آقای مستقیم و آقای مقدم

۲۵ دي ۱۳۹۱ (۱۴ ژانویه ۲۰۱۳)

آقای امان‌الله مستقیم ساکن شیراز و آقای فؤاد مقدم ساکن اصفهان که همکاران ناحیه‌ای مؤسسۀ آموزش عالی بهائی بودند و با قرار وثیقه آزاد شده بودند، اخیراً به دادگاه احضار و در ٢٧ خرداد ١٣٩١ (١٦ ژوئن ٢٠١٢) مورد محاکمه قرار گرفتند. آنها هر یک به پنج سال زندان محکوم شدند. آقای مستقیم و آقای مقدم از طریق وکیل به رأی صادره اعتراض کردند و پرونده‌شان به دادگاه تجدید نظر فرستاده شد. دکتر مقدم و آقای مستقیم از جمله ١٥ فرد دیگری بودند که در ١ خرداد ١٣٩٠ (٢٢ مه ٢٠١١) در زمینۀ همکاری‌شان در ادارۀ مؤسسۀ آموزش عالی بهائی دستگیر شدند.