انتقال آقای کامران رحیمیان به زندان گوهردشت

۲۲ بهمن ۱۳۹۰ (۱۱ فوریه ۲۰۱۲)

آخرین خبرها از ایران:

اخیراً آقای کامران رحیمیان به زندان گوهردشت منتقل شد. پیشتر گزارش شد که در ۲۳ شهریور ۱۳۹۰ (۱۴ سپتامبر ۲۰۱۱)، آقای کامران رحیمیان، همسرش، خانم فاران حسامی، آقای شکیب نصرالله و آقای کیوان رحیمیان به دادگاه احضار و دستگیر شدند. هر ۴ نفر دانش‌آموختگان روان‌شناسی بودند و به کار خصوصی در این زمینه مشغول بوده‌اند. به آنها گفته شد مدارک کارشناسی ارشد‌شان غیر قانونی و بنابراین کار آنها به عنوان مشاور نیز غیر قانونی است. آنها به استفاده از گواهی‌نامه‌های غیر قانونی، کلاه‌برداری و ترویج بی‌بند‌و‌باری متّهم شدند.