کاهش حکم آقای روح‌الله زیبایی به جریمۀ نقدی، در دادگاه تجدید نظر

۱۳ بهمن ۱۳۹۰ (۲ فوریه ۲۰۱۲)

آخرین خبرها از ایران:

حکم صادره علیه آقای روح‌الله زیبایی ساکن کرج پس از تجدید نظر به جریمه‌ای نقدی به ارزش ۳ میلیون ریال (حدود ۲۵۰ دلار آمریکا) کاهش یافت. آقای روح‌الله زیبایی که در ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۰ (۱۰ مه ۲۰۱۱) دستگیر و پس از قرار وثیقه به ارزش ۵۰ میلیون تومان (حدود ۵۰۰۰۰ دلار آمریکا) آزاد شد، به یک سال زندان محکوم شده بود.