یورش به خانه هنگام برگزاری کلاس کودکان

۱۳ بهمن ۱۳۹۰ (۲ فوریه ۲۰۱۲)

آخرین خبرها از ایران:

اخیراً سه مأمور اطّلاعات هنگام برگزاری یک کلاس کودکان در خانۀ آقای پژمان قادری و خانم مهنام درخشان، به این اتّهام که خانم درخشان به کودکان «کلاس‌های بهائی غیرمجاز آموزش می‌دهد،» به خانه یورش بردند. آنها همۀ کتاب‌های صاحب‌خانه و دانش‌آموزان، کامپیوتر(ها)، عکس حضرت عبدالبهاء و تعدادی سی‌دی و وسایل شخصی دیگر را جمع کردند. مأموری که مسئول بازرسی بود گفت کودکان تنها اجازه دارند در کلاس‌های آموزش اخلاق که در مدرسه برای‌شان تشکیل می‌شود، شرکت کنند. مأموران هنگام خروج از خانه اصرار داشتند که خانم درخشان برای احضار آماده باشد.

 
اخبار جدید
© 2008 Bahá’í International Community