آزادی خانم فاران حسامی

۱۴ آذر ۱۳۹۰ (۵ دسامبر ۲۰۱۱)

آخرین خبرها از ایران:

در ۷ آذر (۲۸ نوامبر)، خانم فاران حسامی از زندان آزاد شد. پیشتر گزارش شد که در ۲۳ شهریور ۱۳۹۰ (۱۴ سپتامبر ۲۰۱۱)، آقای کامران رحیمیان، همسرش، خانم فاران حسامی، آقای شکیب نصرالله و آقای کیوان رحیمیان به دادگاه احضار و دستگیر شدند. هر چهار نفر فارغ التحصیل روان شناسی بودند و به صورت خصوصی به این کار اشتغال داشتند. به آنها گفته شد مدارک فوق لیسانس شان غیر قانونی است و بنابراین کارشان به عنوان مشاور نیز غیر قانونی است. آنها به استفاده از گواهی های غیر قانونی، کلاه برداری و ترویج بی بند و باری متّهم شدند.