احضار آقای کامران رحیمیان، خانم فاران حسامی، آقای شکیب نصرالله و آقای کیوان رحیمیان به دادگاه و دستگیری آنها

۰۳ مهر ۱۳۹۰ (۲۵ سپتامبر ۲۰۱۱)

آخرین خبرها از ایران:

در ۲۳ شهریور ۱۳۹۰ (۱۴ سپتامبر ۲۰۱۱)، آقای کامران رحیمیان، همسرش، خانم فاران حسامی، آقای شکیب نصرالله و آقای کیوان رحیمیان به دادگاه احضار و دستگیر شدند. هر چهار نفر فارغ التحصیل روانشناسی هستند و به کار خصوصی در این زمینه مشغول بوده اند. به آنها گفته شد مدارک کارشناسی ارشدی که دریافت کرده اند، غیر قانونی و بنابراین کار آنها به عنوان مشاور نیز غیرقانونی است. آنها به استفاده از گواهی نامه های غیرقانونی، کلاه برداری و ترویج بی بند وباری متهم شدند.

 
اخبار جدید
© 2008 Bahá’í International Community