احضار، بازجویی و آزادی خانم طاهره وطن خواه (عدالتی)

۳۱ تير ۱۳۹۰ (۲۲ ژوئیه ۲۰۱۱)

آخرین خبرها از ایران:

در ۲۴ خرداد ۱۳۹۰ (۱۴ ژوئن ۲۰۱۱)، خانم طاهره وطن خواه (عدالتی) پس از بازرسی خانه و توقیف وسایل شخصی اش به دفتر وزارت اطلاعات احضار شد. او بازجویی و پس از امضای تعهدنامه ای آزاد شد.

 
اخبار جدید
© 2008 Bahá’í International Community