ممنوع شدن شرکت پارس آزما از هر گونه معاملۀ تجاری

۱۲ تير ۱۳۹۰ (۳ ژوئیه ۲۰۱۱)

آخرین خبرها از ایران:

اخیراً به مشتریان شرکت پارس آزما (تولید کنندۀ تجهیزات آزمایشگاهی) که متعلق به یک بهائی است، نامۀ محرمانه ای فرستاده شد که هر گونه خرید یا معامله با این شرکت را ممنوع اعلام کرده است. پارس آزما در ۱۳۶۸ (۱۹۹۰-۱۹۸۹) در زمان اوج تقاضا برای تجهیزات آزمایشگاهی در ایران تأسیس شد. از آن زمان استفاده کنندگان این محصولات گواهی داده اند که شرکت محصولاتی با بالاترین کیفیت ارائه می دهد. پارس آزما توانست با کشورهای پیشرو در این زمینه رقابت داشته باشد، در نمایشگاه های بین المللی شرکت کند و نیز به چندین کشور صادرات داشته باشد. مهم تر از همه، شرکت اشتغال زایی کرده و تعداد قابل توجهی از کارکنانش مسلمان هستند که اکنون باید اخراج شوند.