اطلاعات بیشتر دربارۀ مجموعه دستگیری ها و یورش هماهنگ به خانه های تعدادی از افراد مرتبط با مؤسسۀ آموزش عالی بهائی

۱۶ خرداد ۱۳۹۰ (۶ ژوئن ۲۰۱۱)

آخرین خبرها از ایران:

همان طور که پیشتر گزارش شد، در ۱ خرداد ۱۳۹۰ (۲۲ مه ۲۰۱۱)، مجموعه یورش های هماهنگی به محل سکونت تعدادی از بهائیان که در ادارۀ مؤسسۀ آموزش عالی بهائی (BIHE) کمک می کردند، صورت گرفت. افزون بر آن مشخص شده که همۀ یورش ها با توقیف برخی وسایل شخصی و کامپیوترهای آن افراد همراه بوده است. تأیید شده که آقای بابک بهشتی ساکن تهران نیز همراه شانزده نفر دیگر دستگیر شده که نام های شان به ترتیب زیر است: آقای شاهین نگاری، آقای کامران مرتضائی، خانم نوشین خادم، آقای محمود بادوام، آقای سهیل قنبری، آقای دانیال اوجی، آقای رامین زیبایی، آقای وحید مختاری، آقای فرهاد صدقی، آقای وحید محمودی، خانم افروز فرمانبرداری، آقای امیر هوشنگ امیرتبار، خانم صدف ثابتیان، آقای نوید اسدی، آقای امان الله مستقیم، آقای فؤاد مقدم.

به علاوه، گزارش شده که در ۱ خرداد ۱۳۹۰ (۲۲ مه ۲۰۱۱)، محل سکونت ۲۲ نفر دیگر که با مؤسسۀ آموزش عالی بهائی مرتبط بوده اند، توسط مأموران وزارت اطلاعات مورد یورش قرار گرفت که نام های شان از این قرار است: آقای مهران بهمردی، آقای پیمان کوشکباغی، آقای پیمان روحانی، خانم آزیتا رفیع زاده، خانم نگار باقری، خانم نسیم باقری، خانم طلوع گلکار، خانم آیدا طائف، خانم نگین قدمیان، خانم رکسانا کاظمی، خانم فرانه تحقیقی، آقای سینا رحیمی، خانم انیسا رحیمی، آقای وفا میثاقیان، خانم شهناز سمیعی، آقای طالعی، آقای احمد گلزار، خانم نغمه نعیمی، آقای نعیم خاضعی، خانم شکوه سلمانی، آقای مظلوم جهرمی، و آقای کورش شعاعی.

بنابراین تا کنون ۳۹ خانه مورد یورش قرار گرفته و ۱۷ نفر دستگیر شده اند که یکی از آنها یک روز پس از دستگیری اش آزاد شد.

سه روز پس از دستگیری ها و یورش های هماهنگ، در ۴ خرداد ۱۳۹۰ (۲۵ مه ۲۰۱۱)، پنج نفر دیگر که در ادارۀ مؤسسۀ آموزش عالی بهائی شرکت داشته اند، به دفتر وزارت اطلاعات احضار و بازجویی شده اند. اسم این افراد که مورد بازجویی قرار گرفتند، از این قرار است: آقای شهرام جدی، آقای نعیم خاضعی، آقای آرمان فهندژ، خانم نگین قدمیان، و آقای نوژن فرهمندنيا.