خانم نهاله شهیدی با قرار وثیقه آزاد شد

۰۵ خرداد ۱۳۹۰ (۲۶ مه ۲۰۱۱)

آخرین خبرها از ایران:

اخیراً خانم نهاله شهیدی ساکن کرمان با قرار وثیقه آزاد شد.

 
اخبار جدید
© 2008 Bahá’í International Community