دستگیری ها و یورش هماهنگ به خانه های تعدادی از همکاران مؤسسۀ آموزش عالی بهائی در شهرهای مختلف ایران

۰۵ خرداد ۱۳۹۰ (۲۶ مه ۲۰۱۱)

آخرین خبرها از ایران:

در ۱ خرداد ۱۳۹۰ (۲۲ مه ۲۰۱۱)، در تلاشی هماهنگ، محل سکونت تعدادی از افرادی که در ادارۀ مؤسسۀ آموزش عالی بهائی (BIHE ) کمک می کردند، در شهرهای مختلف ایران از جمله تهران، کرج، اصفهان، زاهدان و شیراز توسط مأموران وزارت اطلاعات مورد یورش قرار گرفت. تا کنون، دستگیری ۱۶ نفر تأیید شده که یک نفر از آنها آزاد شده است. نام های دستگیر شدگان به شرح زیر است:

• تهران: آقای شاهین نگاری، آقای کامران مرتضائی، خانم نوشین خادم، آقای محمود بادوام، آقای سهیل قنبری، آقای دانیال اوجی
• کرج: آقای رامین زیبائی، آقای وحید مختاری، آقای فرهاد صدقی، آقای وحید محمودی، خانم افروز فرمانبرداری
• ساری: آقای امیرهوشنگ امیرتبار، خانم صدف ثابتیان، آقای نوید اسدی
• شیراز: آقای امان الله مستقیم
• اصفهان: آقای فؤاد مقدم

گزارش شده که آقای مختاری ساکن کرج آزاد شده است. به علاوه از سه بهائی دیگر، خانم طلوع گلکار، آقای پیام روحانی و آقای احمد گلزار، خواسته شده خود را به زندان اوین معرفی کنند.