انتقال خانم ها کمال آبادی و ثابت به زندان اوین

۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۰ (۲۰ مه ۲۰۱۱)

آخرین خبرها از ایران:

در ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۰ (۱۸ مه ۲۰۱۱)، خانم ها فریبا کمال آبادی و مهوش ثابت، دو نفر از اعضای پیشین یاران، به زندان اوین منتقل شدند.