ملاقات خانواده ها با اعضای پیشین یاران ایران

۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۰ (۱۵ مه ۲۰۱۱)

آخرین خبرها از ایران:

در ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۰ (۳ مه ۲۰۱۱)، خانم ها فریبا کمال آبادی و مهوش ثابت، دو نفر از اعضای پیشین یاران، به ندامتگاه شهر ری منتقل شدند.

در ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۰ (۵ مه ۲۰۱۱)، اعضای پیشین یاران ایران در زندان گوهردشت با مردان عضو خانواده های خود ملاقات کردند. ملاقات ها از طریق کابین انجام شد.