رفسنجان: آتش زدن سه مغازه متعلق به بهائیان

۰۲ آذر ۱۳۸۹ (۲۳ نوامبر ۲۰۱۰)

آخرین خبرها از ایران:

در ٣ و ٥ آبان ١٣٨٩ (٢٥ و ٢٧ اکتبر ٢٠١٠)، سه مغازۀ تعمیرات لوازم خانگی متعلق به بهائیان در رفسنجان (استان کرمان) توسط افراد ناشناس به آتش کشیده شد. فعلاً جزئیات بیشتری در دست نیست.

 
اخبار جدید
© 2008 Bahá’í International Community