ملاقات خانواده ها با اعضای سابق یاران

۰۸ مهر ۱۳۸۹ (۳۰ سپتامبر ۲۰۱۰)

آخرین خبرها از ایران:

خانم ها فریبا کمال آبادی و مهوش ثابت در ٣٠ شهریور ١٣٨٩ (٢١ سپتامبر ٢٠١٠) با خانواده های خود ملاقات کردند. پنج عضو مرد گروه سابق یاران نیز در ٣١ شهریور ١٣٨٩ (٢٢ سپتامبر ٢٠١٠) ملاقات داشتند. ملاقات ها به صورت حضوری برگزار شد.

 
اخبار جدید
© 2008 Bahá’í International Community