ملاقات خانوادگی اعضای سابق یاران

۱۸ شهريور ۱۳۸۹ (۹ سپتامبر ۲۰۱۰)

آخرین خبرها از ایران:

در ٣ شهریور ١٣٨٩ (٢٥ اوت ٢٠۱٠)، همۀ اعضای سابق یاران ایران با خانم های عضو خانوادۀ خود ملاقات کردند. ملاقات ها حضوری انجام شد. در ۱٠شهریور(۱ سپتامبر) به علّت تعطیل دینی در ایران ملاقاتی برگزار نشد.

 
اخبار جدید
© 2008 Bahá’í International Community