ملاقات خانواده ها با اعضای سابق یاران

۰۴ شهريور ۱۳۸۹ (۲۶ اوت ۲۰۱۰)

آخرین خبرها از ایران:

در ٢٧ مرداد ١٣٨٩ (١٨ اوت ٢٠١٠)، همۀ اعضای سابق یاران ایران در زندان گوهردشت با مردان عضوِ خانواده های خود ملاقات کردند. ملاقاتها از طریق کابین انجام شد.

 
اخبار جدید
© 2008 Bahá’í International Community