ملاقات خانواده ها با اعضای سابق یاران

۰۹ تير ۱۳۸۹ (۳۰ ژوئن ۲۰۱۰)

آخرین خبرها از ایران:

در ١ تیر ١٣٨٩ (٢٢ ژوئن ٢٠١٠)، پنج تن آقایان عضو سابق یاران با خانواده های خود تماس گرفتند تا اطلاع دهند که در ٣ تیر (٢٤ ژوئن) ملاقات هفتگی انجام نخواهد شد و این که از آن پس ملاقات ها تنها هر دو هفته یک بار انجام خواهد گرفت. در ٣ تیر ١٣٨٩ (٢٤ ژوئن ٢٠١٠)، خانم ها مهوش ثابت و فریبا کمال آبادی با خانواده های خود ملاقات کردند. به نظر مى رسد که ملاقات های آقایان هفتۀ آینده انجام خواهد شد.

 
اخبار جدید
© 2008 Bahá’í International Community