ملاقات خانواده ها با اعضای سابق یاران

۲۴ خرداد ۱۳۸۹ (۱۴ ژوئن ۲۰۱۰)

آخرین خبرها از ایران:

همۀ اعضای سابق یاران ایران در ٢٠ خرداد ١٣٨٩ (۱۰ ژوئن ۲۰۱۰) با خانواده های خود ملاقات کردند. ملاقات ها از طریق کابین انجام شد.

 
اخبار جدید
© 2008 Bahá’í International Community