ملاقات خانواده ها با اعضای سابق یاران؛ تاریخ جلسۀ بعدی محاکمه

۱۲ خرداد ۱۳۸۹ (۲ ژوئن ۲۰۱۰)

آخرین خبرها از ایران:

همۀ اعضای سابق یاران ایران در ٦ خرداد ١٣٨٩ (٢٧ مه ٢٠١٠) با خانواده های خود ملاقات کردند. ملاقات ها به جز مورد آقای جمال الدین خانجانی و خانم فریبا کمال آبادی از طریق کابین انجام شد. به دو نفر یاد شده اجازۀ ملاقات حضوری با خانواده های شان داده شد. همچنین طبق برنامه، همۀ اعضای سابق یاران ایران توانستند در ٢ خرداد ١٣٨٩ (٢٣ مه ٢٠١٠) با خانواده های خود تماس تلفنی بگیرند. به علاوه، به وکلای یاران طی یک ابلاغ کتبی و رسمی اطلاع داده شده که برای جلسۀ بعدی محاکمه باید در ساعت ٩ صبح روز ٢٢ خرداد ١٣٨٩ (١٢ ژوئن ٢٠١٠) در دادگاه حاضر شوند.

 
اخبار جدید
© 2008 Bahá’í International Community