تبعیض بیشتر در مورد دانش آموزان بهائی مدارس

۰۵ خرداد ۱۳۸۹ (۲۶ مه ۲۰۱۰)

آخرین خبرها از ایران:

وزارت آموزش و پرورش ایران سیاست جدیدی پیش گرفته که تبعیض بیشتری علیه دانش آموزان بهائی اعمال می کند. در گذشته، دانش آموزان بهائی اجازه داشتند در آزمون ورودی مدارس تیزهوشان شرکت کنند و در صورت قبول شدن، بر اساس اعتقادات دینی خود ثبت نام نمی شدند. اخیراً، وزارت آموزش و پرورش ستون مذهب را به فرم ثبت نام آزمون ورودی افزوده است. گزینه ها شامل مسلمان، مسیحی، یهودی و زرتشتی می شود و بنابراین دانش آموزان بهائی از ابتدا از حق خود محروم می شوند. همانطور که قبلاً گزارش شد، در مهر ١٣٨٨ (اواخر اکتبر ٢٠٠٩) خانم شادان شیرازی اهل تهران، علی رغم کسب رتبۀ اول در مسابقات دختران، به خاطر بهائی بودن از ثبت نام در مدرسۀ «پژوهش سرای جوان» که مدرسه ای مخصوص تیزهوشان است، محروم شد. خانم شیرازی تصمیم داشت دوباره امسال در آزمون شرکت کند که به خاطر سیاست جدید از ثبت نام محروم شد. خانم نورا ثابت اهل تهران نیز به طرز مشابهی از ثبت نام در آزمون بازماند.