ملاقات خانواده ها با اعضای سابق یاران

۰۸ ارديبهشت ۱۳۸۹ (۲۸ آوریل ۲۰۱۰)

آخرین خبرها از ایران:

همۀ اعضای سابق یاران ایران در ٢ اردیبهشت ١٣٨٩ (٢٢ آوریل ٢٠١٠) با خانواده های خود ملاقات کردند. همۀ ملاقات ها به جز ملاقات آقایان بهروز توکلی و وحید تیزفهم از پشت شیشه انجام شد. به دو نفر مزبور اجازۀ ملاقات حضوری با خانواده های شان داده شد.