دستگیری آقای فؤاد خانجانی

۰۸ ارديبهشت ۱۳۸۹ (۲۸ آوریل ۲۰۱۰)

آخرین خبرها از ایران:

آقای فؤاد خانجانی که در ٧ اردیبهشت ١٣٨٩ (٢٧ آوریل ٢٠١٠) به ادارۀ اطلاعات احضار شده بود، هنگام معرفی خودش دستگیر شد. آقای فؤاد خانجانی پیشتر در ١١ اسفند ١٣٨٨ (٢ مارس ٢٠١٠) به وزارت اطلاعات فراخوانده شده بود و دو بار دیگر نیز دستورهاى مشابهی دریافت کرده بود. فؤاد خانجانی پسر علاءالدین خانجانی، برادر خانم لوا خانجانی (مبشّر) و نوۀ جمال الدین خانجانی است.

 
اخبار جدید
© 2008 Bahá’í International Community