ملاقات خانواده ها با اعضای سابق یاران

۲۷ فروردين ۱۳۸۹ (۱۶ آوریل ۲۰۱۰)

آخرین خبرها از ایران:

همۀ اعضای سابق یاران ایران در ١٩ فروردین ١٣٨٩ (٨ آوریل ٢٠١٠) با خانواده های خود ملاقات کردند. همۀ ملاقات ها به جز ملاقات آقای سعید رضائی که حضوری بود، از پشت شیشه انجام شد.

روز ٢٣ فروردین ١٣٨٩ (١٢ آوریل ٢٠١٠) این هفت نفر برای سومین جلسۀ محاکمۀ خود به دادگاه تهران خوانده شدند. بر اساس اطلاعات رسيده با وجود اين كه جلسۀ دادگاه ظاهراً غيرعلنى بوده جمعى از مقامات و افراد غيرقضائى و يك گروه فيلمبردارى در جلسه حضور داشته اند. به همين خاطر بهائيان زندانى - در توافق با وكلاى خود - به عنوان اعتراض از مشاركت در روند دادگاه خوددارى كردند.

 
اخبار جدید
© 2008 Bahá’í International Community