ملاقات اعضای سابق یاران با خانواده هایشان

۱۰ اسفند ۱۳۸۸ (۱ مارس ۲۰۱۰)

آخرین خبرها از ایران:

همۀ اعضای پیشین یاران ایران در ۶ اسفند ۱۳۸۸ (۲۵ فوریه ۲۰۱۰) با خانواده های خود ملاقات داشتند. ملاقات ها به صورت کابینی انجام شد.

 
اخبار جدید
© 2008 Bahá’í International Community