ملاقات خانواده ها با اعضای سابق یاران؛ تاریخ جدید جلسۀ بعدی محاکمه

۰۶ اسفند ۱۳۸۸ (۲۵ فوریه ۲۰۱۰)

آخرین خبرها از ایران:

در ٢٩ بهمن ١٣٨٨ (١٨ فوریه ٢٠١٠)، همۀ اعضای پيشين یاران ایران با خانواده های خود ملاقات داشتند. ملاقات ها از پشت شیشه انجام شد.

به وکلای آنها طی ابلاغی كتبى اطلاع داده شده که جلسۀ سوم دادگاه در ساعت ٩ صبح روز ٢١ فروردین ١٣٨٩ (١٠ آوریل ٢٠١٠) برگزار خواهد شد. قبلاً به صورت شفاهی به آنها گفته شده بود که جلسۀ بعدی دادگاه در ٢٢ فروردین (١١ آوریل) خواهد بود.