لغو ملاقات خانوادگی اعضای سابق یاران

۲۹ بهمن ۱۳۸۸ (۱۸ فوریه ۲۰۱۰)

آخرین خبرها از ایران:

این هفته، ملاقات اعضای سابق یاران با خانواده ها به خاطر همزمان شدن آن با سالگرد تأسیس جمهوری اسلامی در سال ١٣٥٧ (١٩٧٩) لغو شد. ٢٢ بهمن (١١ فوریه) تعطیل عمومی است. در ٢٥ بهمن ١٣٨٨ (١٤ فوریه ٢٠١٠)، آنها با خانواده های خود تماس تلفنی گرفتند.

 
اخبار جدید
© 2008 Bahá’í International Community