دستگيری مجدد خانم مونا ميثاقی

۲۳ بهمن ۱۳۸۸ (۱۲ فوریه ۲۰۱۰)

آخرین خبرها از ایران:

بنا به گزارش های رسيده روز ۲۱ بهمن ۱۳۸۸ (۱۰ فوريه ۲۰۰۹) خانم مونا ميثاقی (هويدائی)، به وزارت اطلاعات احضار و متعاقباً بازداشت شده است. خانم ميثاقی (همسر آقای نيکاو هويدائی) روز ۱۳ دی به همراه ۱۲ بهائی ديگر دستگير اما در همان روز آزاد شده بود.

 
اخبار جدید
© 2008 Bahá’í International Community