دستگيری چند بهائی ديگر

۲۲ بهمن ۱۳۸۸ (۱۱ فوریه ۲۰۱۰)

آخرین خبرها از ایران:

بنا به خبرهای رسيده امروز ۲۲ بهمن ۱۳۸۸ (۱۱ فوريه ۲۰۰۹) در تهران چند بهائی ديگر در خانه هاشان دستگير شدند:
خانم ترانه قانونی
خانم نغمه قانونی (خواهر ترانه قانونی)
خانم شيدا يوسفی: خواهر همسر مهران (احمد) روحانی. آقای روحانی از بازداشت شدگان روز ۱۳ دی ۱۳۸۸ است.
آقای آريا شادمهر: برادر کوچک تر زاوش شادمهر و پسر آقای ابراهيم شادمهر، که هردو از بازداشت شدگان روز ۱۳ دی ۱۳۸۸ هستند.
آقای رياض فيروزمندی: اطلاعات مربوط به بازداشت آقای فيروزمندی هنوز قطعی نيست.

 
اخبار جدید
© 2008 Bahá’í International Community