دستگيری های تازه در تهران

۲۱ بهمن ۱۳۸۸ (۱۰ فوریه ۲۰۱۰)

آخرین خبرها از ایران:

در ساعت ۲:۳۰ بامداد روز ۲۱ بهمن (۱۰ فوريه) مأمورين وزارت اطلاعات به خانۂ آقای علاءالدين خانجانی رفتند و پس از ضبط بعضی لوازم از جمله کامپيوتر او، اورا بازداشت کردند. آقای علاء الدين خانجانی پسر آقای جمال الدين خانجانی، از اعضای سابق 'ياران ايران'، و پدر لوا خانجانی (مبشر) است که در روز ۱۳ دی به همراه دوازده بهائی ديگر دستگير شد.

بلافاصله پس از دستگيری آقای علاءالين خانجانی در همان ساعات اوليه بامداد افراد زير نيز در تهران دستگير شدند:
آقای اشکان بصاری
خانم ماريا جعفری (احسانی)
آقای بشير احسانی (پسر خانم جعفری)
خانم رومينا ذبيحيان
آقای هوتن سيستانی

به همۂ اين افراد گفته شده که دليل بازداشت آنها مشارکت در «اغتشاشگری» های اخير است.

 
اخبار جدید
© 2008 Bahá’í International Community