ملاقات اعضای سابق یاران با خانواده های شان؛ برگزاری جلسۀ دوم محاکمه

۲۰ بهمن ۱۳۸۸ (۹ فوریه ۲۰۱۰)

آخرین خبرها از ایران:

در ١٥ بهمن ١٣٨٨ (٤ فوریه ٢٠١٠) اعضای سابق یاران با خانواده های خود از پشت شیشه ملاقات کردند.

جلسۀ محاکمۀ هفت نفر اعضای سابق یاران طبق برنامه در ١٨ بهمن ١٣٨٨ (٧ فوریه ٢٠١٠) برگزار شد. محاکمه اين بار نيز غیرعلنی بود و خانواده ها اجازۀ ورود به جلسۀ دادگاه را نیافتند. به نظر نمى رسد كه در اين جلسۀ دادگاه، كه اندکى بيش از يک ساعت به طول انجاميد، بحثى فراتر از مقدمات قانونى محاکمه مطرح شده باشد. هنوز تاریخی برای جلسۀ بعدی تعیین نشده است.

 
اخبار جدید
© 2008 Bahá’í International Community