محاکمۀ اعضای سابق یاران

۰۲ بهمن ۱۳۸۸ (۲۲ ژانویه ۲۰۱۰)

آخرین خبرها از ایران:

محاکمۀ هفت زندانی در ٢٢ دی ١٣٨٨ (١٢ ژانویه ٢٠١٠) در دادگاه انقلاب برگزار شد. جلسه یک ساعت و ٤٥ دقیقه به طول انجامید و غیرعلنی بود. در ٢٩ دی ١٣٨٨ (١٩ ژانویه٢٠١٠ )، مسئولان به وکلای هفت رهبر زندانی بهائی گفته اند جلسۀ بعدی محاکمه در ١٨ بهمن ١٣٨٨ (٧ فوریه ٢٠١٠) برگزار خواهد شد.

 
اخبار جدید
© 2008 Bahá’í International Community