تغییر برنامۀ ملاقات اعضای سابق 'یاران'

۱۶ دي ۱۳۸۸ (۶ ژانویه ۲۰۱۰)

آخرین خبرها از ایران:

در ۶ دی ۱۳۸۸ (۲۷ دسامبر ۲۰۰۹)، به علّت مراعات عاشورا و تاسوعا، روزهاى تعطيل اسلامیِ در ایران (۵ و ۶ دی)، به اعضای سابق 'یاران' ایران اجازۀ ملاقات با خانواده های شان داده نشد. به جاى آن در روز پنج شنبه ٣ دی ١٣٨٨ (٢٤ دسامبر ٢٠٠٩) 'یاران' با خانواده های خود تماس تلفنی برقرار کردند. ملاقاتی که قرار بود در یکشنبه ٦ دی ١٣٨٨ (٢٧ دسامبر ٢٠٠٩) انجام شود، به ١٠ دی ١٣٨٨ (٣١ دسامبر ٢٠٠٩) تغییر یافت. اين ملاقات ها از پشت شیشه انجام شد.

 
اخبار جدید
© 2008 Bahá’í International Community