به اعضای سابق 'یاران' اجازۀ ملاقات با خانواده های شان داده نشد

۲۶ آذر ۱۳۸۸ (۱۷ دسامبر ۲۰۰۹)

آخرین خبرها از ایران:

ملاقات اعضای سابق یاران ایران با خانواده هايشان، به مناسبت تعطيل مذهبی روز ١٥ آذر ١٣٨٨ (٦ دسامبر ٢٠٠٩) در ایران لغو شد. در ١٧ آذر ١٣٨٨ (٨ دسامبر ٢٠٠٩)، به وکلای یاران به صورت کتبی ابلاغ شد که محاکمه در ٢٢ دی ١٣٨٨ (١٢ ژانویه ٢٠٠٩) برگزار خواهد شد.

 
اخبار جدید
© 2008 Bahá’í International Community