به اعضاى پيشين ’ياران‘ اجازۀ ملاقات با خانواده هايشان داده نشد

۱۰ آذر ۱۳۸۸ (۱ دسامبر ۲۰۰۹)

آخرین خبرها از ایران:

روز ۲۸ آبان ۱۳۸۸ (۱۹ نوامبر) اعضاى زندانى ’ياران‘ به خانواده هايشان اطلاع دادند که ملاقات هفتگى که قرار بود روز دوشنبه ۲ آذر انجام گيرد لغو شده است. به گفته مسئولين لغو اين ديدارها بخشى از تصميم کلى براى لغو ديدارهاى تمام زندانيان بند ۲۰۹ زندان اوين بوده است.

 
اخبار جدید
© 2008 Bahá’í International Community