ملاقات اعضای سابق ’یاران‘ با خانواده های خود

۲۶ آبان ۱۳۸۸ (۱۷ نوامبر ۲۰۰۹)

آخرین خبرها از ایران:

در ١٧ آبان ١٣٨٨ (۸ نوامبر ٢٠٠٩)، اعضای سابق 'یاران' با خانواده های خود ملاقات داشتند؛ ملاقات ها از پشت شیشه و بدون حضور مأموران وزارت اطلاعات انجام شد.