ملاقات هفتگی اعضای سابق یاران؛ برگزار نشدن محاکمه

۲۸ مهر ۱۳۸۸ (۲۰ اکتبر ۲۰۰۹)

آخرین خبرها از ایران:

در ٢٠ مهر ١٣٨٨ (١٢ اکتبر ٢٠٠٩)، همۀ اعضای سابق 'یاران' با خانواده های خود ملاقات داشتند؛ ملاقات ها از پشت شیشه انجام شد. محاکمۀ این افراد قرار بود در ٢٦ مهر ١٣٨٨ (١٨ اکتبر ٢٠٠٩) برگزار شود، وکلای آنها علیرغم دریافت نکردن ابلاغيۀ رسمی مبنی بر تشکیل دادگاه، روز ٢٦ مهر در محل حاضر شدند؛ اما به آنها اطلاع داده شد که محاکمه در آن روز انجام نخواهد شد. تاریخ دیگری براى دادگاه تعیین نشده است.

 
اخبار جدید
© 2008 Bahá’í International Community