اطلاعات تازه از آقاى سهراب لقائى در بازداشت

۰۴ شهريور ۱۳۸۸ (۲۶ اوت ۲۰۰۹)

آخرین خبرها از ایران:

آقاى سهراب لقائى، ساکن قائم شهر، که از تاريخ ۱۷ تير ۱۳۸۸ (۸ ژوئيه ۲۰۰۹) بازداشت شده است تنها يک بار اجازۂ مکالمۀ تلفنى با يکى از فرزندانش را پيدا کرده است. خانۀ آقاى لقائى در تاريخ ۱۵ دى ۱۳۸۷ (۴ ژانويه ۲۰۰۹) همزمان با خانه هاى چهار بهائى ديگر توسط مأمورين وزارت اطلاعات مورد تجسس قرار گرفته بود.