ملاقات اعضای پیشین گروه ’یاران‘ با خانواده هایشان

۲۸ خرداد ۱۳۸۸ (۱۸ ژوئن ۲۰۰۹)

آخرین خبرها از ایران:

اعضاى پيشين گروه ’یاران‘ روز ۱۸ خرداد ۱۳۸۸ با خانواده های خود ملاقات کردند. این ملاقات از پشت شیشه انجام شد. اخبار رسیده حاکی است که به وکلای این گروه اجازه داده شده پروندۀ آنان را ببینند.