موج جدیدی از فشار اقتصادی علیه بهائیان خرم آباد

۰۵ خرداد ۱۳۸۸ (۲۶ مه ۲۰۰۹)

آخرین خبرها از ایران:

اخیراً در خرم آباد صاحبان مشاغل در بخش خصوصی از طرف وزارت اطلاعات احضار شده و آنها را مجبور کردند که کارمندان بهائی خود را اخراج کنند. جزئیات بیشتری دربارۀ این موضوع در دسترس نیست.

 
اخبار جدید
© 2008 Bahá’í International Community