احضار دو شهروند بهائی به وزارت اطلاعات

۱۵ ارديبهشت ۱۳۸۸ (۵ مه ۲۰۰۹)

آخرین خبرها از ایران:

آقای رامین قدیری از تنکابن (در استان مازندران) در تاریخ ۳ اردیبهشت ۱۳۸۸، و آقای کامبیز اقدمیان از قُروه (در استان کردستان) در تاریخ ۶ اردیبهشت ۱۳۸۸، به دفتر محلی وزارت اطلاعات احضار شدند.

 
اخبار جدید
© 2008 Bahá’í International Community