دیدار ’ياران‘ زندانى با خانواده هايشان

۰۲ ارديبهشت ۱۳۸۸ (۲۲ آوریل ۲۰۰۹)

آخرین خبرها از ایران:

روز ۲۴ فروردين ۱۳۸۸ (۱۳ آوريل ۲۰۰۹) اعضاى زندانى ’ياران‘ با خانواده هايشان ملاقات کردند. اين ديدارها برخلاف ديدارهاى ۱۷ فروردين، که از پشت شيشه انجام شد، حضورى بود.