ملاقات ’ياران‘ زندانى با خانواده هايشان

۲۵ فروردين ۱۳۸۸ (۱۴ آوریل ۲۰۰۹)

آخرین خبرها از ایران:

روز ۱۷ فروردين ۱۳۸۸ (۶ آوريل ۲۰۰۹) هفت عضو زندانى ’ياران‘ همگى با خانواده هايشان ملاقات کردند. برخلاف ديدار ۱۰ فروردين اين بار همه ديدارها از پشت شيشه انجام گرفت.