بازداشت چهار بهائى در همدان

۲۵ فروردين ۱۳۸۸ (۱۴ آوریل ۲۰۰۹)

آخرین خبرها از ایران:

در روز ۱۳ فروردين ۱۳۸۸ (۲ آوريل ۲۰۰۹) خانم صهبا خادمى دلجو در همدان توسط مأمورين وزارت اطلاعات بازداشت شد. در روز ۲۱ فروردين ۱۳۸۸ (۱۰ آوريل ۲۰۰۹) سه جوان بهائى ديگر خانم ها سرور سروريان، ۲۵ ساله، و سميرا ايوبى، و آقاى پيمان اقدسى، نيز در همدان بازداشت شدند. اين چهار نفر بعداً با قرار وثيقه آزاد شدند.