بازداشت آقاى افشين احسنيان در شيراز

۲۵ فروردين ۱۳۸۸ (۱۴ آوریل ۲۰۰۹)

آخرین خبرها از ایران:

آقاى افشين احسنيان ساکن شيراز روز ۲۰ فروردين ۱۳۸۸ (۹ آوريل ۲۰۰۹) به وزارت اطلاعات احضار و بازداشت گرديد (در يک گزارش قبلى روز احضار و بازداشت او ۱۹ فروردين درج شده بود). آقاى روح الله احسنيان پدر آقاى احسنيان نيز در همان روز به وزارت اطلاعات احضار شده بود که پس از بازجوئى آزاد شد. آقاى افشين احسنيان يکى از ۵۳ جوان بهائى ساکن شيراز است که در تاريخ ۲۹ اردیبهشت ۱۳۸۵ ( ۱۹ مه ۲۰۰۶)، به خاطر مشارکت در يک طرح انسان دوستانه براى کمک به جوانان محروم، دستگير شدند. اين گروه پس از يک هفته بازداشت آزاد شدند و حکم زندان يک ساله آنها به شرط حضور در کلاس هاى آموزش اسلامى، که از بهمن ماه ١٣٨۶ (ماه فوريه ۲۰۰۸) شروع شده، به تعليق در آمد.

از آن جمع ۵۳ نفرۀ جوانان بهائى، آقاى افشين احسنيان ششمين نفرى است که براى دومين بار بازداشت مى شود. خانم ها هاله روحى و رها ثابت و آقاى ساسان تقوى در ٢٨ آبان ١٣٨۶ ( ۱۹ نوامبر سال ۲۰۰۷) بازداشت شدند و همچنان براى گذراندن محکوميت چهار ساله شان در زندان هستند. خانم هاله هوشمندى و آقاى فرهام (هادى) معصومى نيز در ٢٨ اسفند ١٣٨٧ (۱۸ مارس ۲۰۰۹) دستگير شده اند که تا کنون همچنان زندانى هستند.