آخرين اطلاعات در باره آزادى موقت سه زندانى بهائى در سمنان

۰۳ فروردين ۱۳۸۸ (۲۳ مارس ۲۰۰۹)

آخرین خبرها از ایران:

در روز ۱۹ مارس ۲۰۰۹ (۲۹ اسفند ۱۳۸۷) آقاى عادل فنائيان، آقاى عباس نورانى، و آقاى طاهروردى اسکندريان در سمنان براى چهار روز از زندان آزاد شدند تا بتوانند در رسيدن سال نو در کنار خانواده هايشان باشند. اين سه نفر پس از آن که فرجام خواهى آنها از جانب ديوان عالى رد شده بود از روز چهارم ژانويه براى گذراندن محکوميت شش ماهه شان در زندان هستند.

 
اخبار جدید
© 2008 Bahá’í International Community