تازه ترين گزارش از ديدار خانواده هاى ’ياران‘ با آنها

۰۳ فروردين ۱۳۸۸ (۲۳ مارس ۲۰۰۹)

آخرین خبرها از ایران:

روز ۱۶ مارس ۲۰۰۹ همه اعضاى ’ياران‘ با خانواده هاى خود ملاقات کردند. ملاقات هاى پنج نفر حضورى بود اما ديدار با آقاى بهروز توکلى و خانم فريبا کمال آبادى از پشت شيشه انجام گرفت.

 
اخبار جدید
© 2008 Bahá’í International Community