اطلاعات جدید در مورد تاريخ محاکمۀ ’ياران‘

۲۸ اسفند ۱۳۸۷ (۱۸ مارس ۲۰۰۹)

آخرین خبرها از ایران

اخيراً يکى از معاونين دادستانى تهران که بازپرس پرونده ’ياران‘ است به خانواده هاى ايشان اطلاع داده که وى براى تکميل رسيدگى به اين پرونده، که در حال حاضر شامل چندين جعبه مدارک است، حداقل به يک ماه ديگر وقت نياز دارد و دادگاهِ اين افراد، زودتر از آن موعد (اواخر آوريل - ارديبهشت) برگزار نخواهد شد. وى همچنين اظهار داشت که وکلاى ’ياران‘ پس از آن که کارِ رسيدگى به مدارک پرونده تکميل شود به اين پرونده ها دسترسى خواهند يافت.

در روز ششم مارس ۲۰۰۹ (۱۶ اسفند ۱۳۸۷) خبرگزارى ايسنا به نقل از معاون امنيت دادسراى تهران نوشت: ”اتهام اين افراد ايجاد تشكيلات غيرقانونى و جاسوسى به نفع بيگانگان است. قرار مجرميت ۷ متهم اين پرونده صادر شده كه با صدور كيفرخواست، احتمالاً پرونده هفته آينده به دادگاه ارسال مى شود.“ اما تا امروز نشانه اى از هيچ کيفرخواستى عليه اين افراد به دست نيامده است.

 
اخبار جدید
© 2008 Bahá’í International Community