تازه ترين اطلاعات در باره حکم آقاى فواد آگاه

۲۰ اسفند ۱۳۸۷ (۱۰ مارس ۲۰۰۹)

آخرین خبرها از ایران
آقاى فؤاد آگاه، بهائى ۲۱ ساله ساکن اصفهان، که روز ۱۵ ژانويه (۲۶ دی ۱٣۸۶) به همراه دوست غير بهائى اش توسط مأموران وزارت اطلاعات دستگير و روز ۲۱ ژانويه (۲ بهمن ۱۳۸۶) به قيد ضمانت آزاد شده بود اخيرا محاکمه (تاريخ محاکمه نامشخص است) شد. وى به اتهام «تبليغ عليه نظام جمهوری اسلامى» به يک سال زندان تعزيرى محکوم شد اما دادگاه به دليل جوانى، فقدان سابقۀ و اینکه او جزء افراد رده بالا در جامعه بهائى نیست، حکم را به چهار سال زندان تعليقى کاهش داد.

 
اخبار جدید
© 2008 Bahá’í International Community